Zdrowaś Maryjo - kolorowanka

Zdrowaś Maryjo - kolorowanka
ID produktu: 037207
Zapytaj o produkt
Kolo­ro­wanka ta prze­sta­wia sceny z życia Maryi, np. Zwia­sto­wa­nie Naj­święt­szej Maryi, spo­tka­nie ze św. Elż­bietą, cier­pie­nie Matki Bożej pod­czas ukrzy­żo­wa­nia Jezusa Chry­stusa, Wnie­bo­wzię­cie Naj­święt­szej Maryi Panny czy Jej ukoronowanie. Kolo­ro­wanka zawiera naklejki, które dzieci same dołą­czają do poszcze­gól­nych stron, a następ­nie kolo­ruje je według wzoru. Całość wzbo­gaca modli­twa „Zdro­waś Maryjo”, roz­dzie­lona na frag­menty pasu­jące do ilustracji.
ISBN978–83-63602–43-7
Wydanie rok2013
Ilość stron16
Format176 x 250 mm
Oprawazeszytowa
WydawnictwoJUT
OsobaMatka Boża
Rodzajkolorowanki