Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

2. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody. W innym wypadku reklamacja nie będzie uwzględniana.  

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po wydaniu produktu Zamawiającemu.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy.

5. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie zareklamowanemu produktowi należytych właściwości użytkowych.

6. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zdjęcia: 
-dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura),
-widocznego uszkodzenia paczki/towaru
-protokołu uszkodzenia
-naklejki na paczce typu "SZKŁO" (jeśli jest)
na adres biuro@hurtowniazrodlo.pl lub przesłać na adres stacjonarny HURTOWNI uszkodzony towar wraz z dowodem zakupu oraz protokołem uszkodzeń. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane.

7. Reklamacje paczek ubezpieczonych (tzw. BEZPIECZNYCH) są uwzględniane od razu po zgłoszeniu.
Reklamacje paczek standardowych (nieubezpieczonych) są przesyłane do Działu Reklamacji firmy DPD - rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni. 

8. Reklamacja na zakupiony towar obowiązuje pod warunkiem dochowania przez Klienta zasad użytkowania towaru zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

9. Koszt przesyłki reklamowanego produktu pokrywa Zamawiający.

10. Przesyłki z reklamowanym produktem przesłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.