Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po wydaniu produktu Zamawiającemu.

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy.

4. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie zareklamowanemu produktowi należytych właściwości użytkowych.

5. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie dowodu zakupu towaru, zdjęcie z widocznym uszkodzeniem wraz z protokołem uszkodzeń na adres biuro@hurtowniazrodlo.pl lub przesłać na adres stacjonarny HURTOWNI uszkodzony towar wraz z dowodem zakupu oraz protokołem uszkodzeń. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacja na zakupiony towar obowiązuje pod warunkiem dochowania przez Klienta zasad użytkowania towaru zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

7. Hurtownia zastrzega sobie termin 14 dni roboczych na rozpatrzenie i odpowiedź na złożoną przez Państwa reklamację, przy czym decydująca dla zachowania terminu jest data stempla pocztowego, bądź data wysłania informacji drogą mailową.

8. Koszt przesyłki reklamowanego produktu pokrywa Zamawiający.

9. Przesyłki z reklamowanym produktem przesłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.