Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

2. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody (max. 2 lata po otrzymaniu przesyłki). W innym wypadku reklamacja nie będzie uwzględniana.  

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po wydaniu produktu Zamawiającemu.

4. Reklamowany produkt wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu, co znacznie ułatwi rozpatrzenie reklamacji, należy dostarczyć lub odesłać na adres: Hurtownia Źródło sp. z o.o, ul. Myślenicka 23 32-031 Mogilany

5. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Hurtownia Źródło udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6. Koszt przesyłki reklamowanego produktu pokrywa Zamawiający. Przesyłki z reklamowanym produktem przesłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep Internetowy zwraca bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie zareklamowanemu produktowi należytych właściwości użytkowych. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. 

8. W sytuacji uszkodzenia produktu podczas transportu przez firmę kurierską, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody w dniu otrzymania przesyłki.  Następnie należy przesłać zdjęcia: 
-dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura), 
-widocznego uszkodzenia paczki/towaru 
-protokołu uszkodzenia sporządzonego w dniu otrzymania przesyłki (w szczególności proszę zwrócić uwagę, aby w protokole odznaczony został napis "SPISANY PODCZAS DORĘCZENIA")
-naklejki na paczce typu "SZKŁO" (jeśli została naklejona)
-aby zwiększyć szansę na uznanie reklamacji przez DPD, warto aby kurier oznaczył w protokole "okienko" OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE USZKODZONE
na adres biuro@hurtowniazrodlo.pl lub przesłać na adres stacjonarny HURTOWNI uszkodzony towar wraz z dowodem zakupu oraz protokołem uszkodzeń. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje dotyczącą uszkodzeń powstałych podczas transportu przez firmę kurierską należy zgłosić max 2 dni po trzymaniu przesyłki.

9. Reklamacje paczek są przesyłane do Działu Reklamacji firmy DPD - rozpatrywanie reklamacji trwa od 14 do 30 dni. 

10. Reklamacja na zakupiony towar obowiązuje pod warunkiem dochowania przez Klienta zasad użytkowania towaru zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.