Mój Patron. Święta Joanna

Mój Patron. Święta Joanna
ID produktu: 037204
2,80 zł
Zapytaj o produkt
Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Joanny Beretty Molli, św. Joanny d’Arc oraz św. Joanny Fran­ciszki de Chan­tal.Święta Joanna Beretta Molla (1922–1962) była lekarką, piękną kobietą żyjącą peł­nią życia, kocha­jącą ponad wszystko męża i dzieci, która poświę­ciła swe życie, aby mogła się naro­dzić jej córeczka.Święta Joanna d’Arc (1411–1431), zwana Dzie­wicą Orle­ań­ską, była bojow­niczką o wol­ność swo­jej ojczy­zny – Fran­cji, wodzem wojsk, które pro­wa­dziła do zwy­cięstw, a także mistyczką, sły­szącą „głosy” wzy­wa­jące ją do działania.Święta Joanna Fran­ciszka de Chan­tal (1572–1641) była szczę­śliwą mał­żonką i matką, wdową, a w końcu wraz ze swym prze­wod­ni­kiem ducho­wym, św. Fran­cisz­kiem Sale­zym, zało­ży­cielką Zakonu Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Panny (wizytek).
ISBN978–83-64402–25-8
Wydanie rok2014
Ilość stron32
Format105 x 148 mm
WydawnictwoJUT
OsobaŚwięci i Błogosławieni