Módlmy się… Sakra­ment pokuty dla dzieci

Módlmy się… Sakra­ment pokuty dla dzieci
ID produktu: 037205
3,04 zł
Zapytaj o produkt
Publi­ka­cja prze­zna­czona jest dla dzieci. Służy ona jako pomoc w przy­go­to­wa­niu się naj­młod­szych do sakra­mentu pokuty. Tomik odpo­wiada na pyta­nie: dla­czego warto się spo­wia­dać? Ponadto zawiera m.in. modli­twę przed rachun­kiem sumie­nia, pięć warun­ków sakra­mentu pokuty, modli­twę po spo­wie­dzi, pyta­nia pomocne pod­czas przy­go­to­wa­nia się do spo­wie­dzi, a także modli­twę przed Komu­nią Świętą oraz po Komu­nii Świętej.
ISBN978–83-64402–54-8
Wydanie rok2014
Ilość stron32
FormatA6
WydawnictwoJUT
OdbiorcaDzieci