Szkoła podstawowa. Klasa 0 - katechizm - Wędrowanie z Bogiem.

Zapytaj o produkt
Nowa wersja podręcznika do klasy 0 ma formę zeszytu, w którym uczeń wykonuje ćwiczenia utrwalające treści poznane i przeżyte na katechezie. Jego treści i ćwiczenia są w pełni skorelowane z treścią dostępnego podręcznika metodycznego. Teksty poleceń oraz format czcionki dostosowany jest do poziomu dydaktycznego ucznia klasy 0. Strony podręcznika można wycinać i zaprezentować w formie prac plastycznych wykonanych przez dziecko.