REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNI ŹRÓDŁO

 1. Sklep internetowy działa pod adresem FIRMA HANDLOWA ŻRÓDEŁKO
  ul. Potebni 10, 30-537 Kraków.
 2. Dokonanie zapytania, zamówienia, zakupu poprzez sklep internetowy HURTOWNI ŹRÓDŁO jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu.
 3. Sklep internetowy w dalszej części regulaminu zwany będzie HURTOWNIĄ.
 1. Do zakupów w Hurtowni upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem dokonywania wszelkich transakcji z Hurtownią, otrzymywania informacji na temat dysponowania konkretnym towarem , przyjęcia zamówienia przez Hurtownię konieczne jest podanie następujących danych:
  • - imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
  • - adres,
  • - telefon kontaktowy,
  • - adres e-mail.
 3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i każdorazowo o takiej możliwości poinformuje o tym Klienta.
 4. Po dokonaniu wyboru towaru oferowanego przez Hurtownię, Klient wraz z informacją zwrotną z Hurtowni otrzymuje wszelkie dane konieczne do skutecznego dokonania zamówienia w Hurtowni w danym lub kolejnym dniu roboczym.
 5. Hurtownia dokonuje wysyłki towaru w terminie 2 dni roboczych od dnia douszczegółowienia transakcji, bądź od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.
 6. Potwierdzone zamówienia można zmienić lub anulować jedynie w przypadku ustalenia korekty przez obie strony. Kupujący może odwołać zamówienie, jeżeli nie zostało ono przekazane do wysyłki.
 7. W przypadku braku towaru w magazynie po przyjęciu zamówienia przez Hurtownię, Klient jest o takim braku zawiadamiany. W takim wypadku obie strony ustalają nowy termin dostawy zamówionego towaru, bądź możliwość dostawy produktu zamiennego. Klient ma również możliwość rezygnacji drogą elektroniczną ze złożonego zamówienia.
 8. W uzasadnionych przypadkach Hurtownia zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.
 9. Dokument zakupu jest wystawiany przez Hurtownię w momencie wysyłki towaru i wysyłany razem z towarem. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcję i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Hurtowni do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 10. Koszty dostawy towaru są pokrywane przez Klienta.
 11. Hurtownia dokonuje wysyłki towaru na adres zgodny z danymi podanymi przez Klienta w formularzu zamówienia.
 12. Hurtownia dokonuje wysyłki towaru tylko jednokrotnie. W przypadku zwrotu przesyłki do Hurtowni z przyczyny Klienta, Hurtownia obciąży Klienta kosztami tejże wysyłki. W porozumieniu z Klientem Hurtownia może dokonać ponownej wysyłki towaru pod warunkiem dokonania uprzedniej zapłaty przez Klienta za ponowną przesyłkę.
 13. Hurtownia ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w chwili, gdy nakład został trwale wyczerpany w wydawnictwie i nie ma możliwości dostarczenia towaru.
 1. W sklepie internetowym podawane są ceny w złotych polskich. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są cenami hurtowymi.
 2. Ceny hurtowe dedykowane są dla Klientów hurtowych:
  • - księgarń i sklepów branżowych,
  • - parafii,
  • - duchowieństwa i katechetów,
  • - szkół i przedszkoli.
 3. Jeżeli zamówienie jest złożone przez odbiorcę detalicznego, wówczas do cen hurtowych doliczamy 20% marży na zakup wybranych produktów.
 4. HURTOWNIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 1. Hurtownia nie przyjmuje zwrotów oraz wymiany zamówionych produktów.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po wydaniu produktu Zamawiającemu.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy.
 5. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie zareklamowanemu produktowi należytych właściwości użytkowych.
 6. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres Hurtowni. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane.
 7. Reklamacja na zakupiony towar obowiązuje pod warunkiem dochowania przez Klienta zasad użytkowania towaru zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
 8. Do złożonej reklamacji należy dołączyć reklamowany towar.
 9. Hurtownia zastrzega sobie termin 14 dni roboczych na rozpatrzenie i odpowiedź na złożoną przez Państwa reklamacji, przy czym decydująca dla zachowania terminu jest data stempla pocztowego, bądź data wysłania informacji drogą mailową.
 10. Koszt przesyłki reklamowanego produktu pokrywa Zamawiający.
 11. Przesyłki z reklamowanym produktem przesłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 1. Dane osobowe podawane w czasie zamówienia wykorzystywane są przez Hurtownię w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży polegającej na wysyłce zamówionych produktów w sklepie internetowym.
 2. Powierzone nam dane osobowe po dokonaniu umowy są kasowane, co oznacza, że nie są przechowywane.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.