PISMO ŚWIĘTE jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie

PISMO ŚWIĘTE jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie
ID produktu: 035647
Zapytaj o produkt
Pragnąc ubogacić nasze rozumienie Słowa Bożego, warto zaprosić do wspólnej lektury Pisma Świętego największych miłośników Biblii wszystkich czasów. Gdyby jeszcze przedsięwzięciu temu przewodził Duch Święty, mielibyśmy pewność, że odkryjemy właśnie to, co On chce nam powiedzieć. Niniejsze rozważania są właśnie taką próbą. Do kręgu biblijnego został w nich zaproszony cały Kościół, z jego bogatą Tradycją i najwybitniejszymi przedstawicielami. Pod kierownictwem Ducha Świętego pochylamy się nad ważnymi tekstami z początków Księgi Rodzaju. Z pomocą naszego rozumu i serca szukamy odpowiedzi na pytania o to, kim jest człowiek oraz jaka jest jego relacja do Boga i świata.
Parametry1 płyta CD. Format MP3. Czas nagrania 03:42:00. Wydawnictwo WAM. Autor ks. Roman Pindel. Rok wydania: 2013.