Mój Patron. Święty Filip

Mój Patron. Święty Filip
ID produktu: 037204
2,80 zł
Zapytaj o produkt
Tomik zawiera bio­gra­fię: św. Filipa Apo­stoła, św. Filipa Neri, św. Filipa Beni­cju­sza.Święty Filip (I w.) był jed­nym z Dwu­na­stu Apo­sto­łów Jezusa. Według tra­dy­cji poniósł śmierć przez przy­wią­za­nie do krzyża w kształ­cie litery T.Święty Filip Neri (1515–1595) zwany Neriu­szem lub Nere­uszem. Był kapła­nem, apo­sto­łem Rzymu oraz zało­ży­cie­lem Kon­gre­ga­cji Ora­to­ria­num św. Filipa Neri, zwa­nej popu­lar­nie ora­to­ria­nami lub filipinami. Święty Filip Beni­cjusz (1233–1285) był kapła­nem, pra­wo­dawcą zakonu ser­wi­tów i zało­ży­cie­lem serwitek.
ISBN978–83-64402–39-5
Wydanie rok2014
Ilość stron32
Format105 x 148 mm
WydawnictwoJUT
OsobaŚwięci i Błogosławieni