Mój Patron. Święty Charbel

Mój Patron. Święty Charbel
ID produktu: 037204
2,80 zł
Zapytaj o produkt
Tomik zawiera bio­gra­fię Char­bela Makh­lo­ufa. Przed­sta­wione są także jego liczne cuda, orę­dzie Świę­tego, jego ostat­nia modli­twa przed śmier­cią, a także modli­twa i lita­nia do św. Char­bela. Święty Char­bel (1828–1898), wła­ści­wie Józef Antoni, był mni­chem maro­nic­kim, pustel­ni­kiem. W zako­nie przy­jął imię Char­bel, co zna­czy „poma­za­niec Boży”. Odciął się od zewnętrz­nego świata i żył w myśl zasady: „Bóg sam wystar­czy”. Zmarł pod­czas noc­nej ado­ra­cji Naj­święt­szego Sakra­mentu.
ISBN978–83-64402–29-6
Wydanie rok2014
Ilość stron32
Format105 x 148 mm
WydawnictwoJUT
OsobaŚwięci i Błogosławieni