Módlmy się… Nabo­żeń­stwa pierw­szych piąt­ków miesiąca

Módlmy się… Nabo­żeń­stwa pierw­szych piąt­ków miesiąca
ID produktu: 037205
2,80 zł
Zapytaj o produkt
Tak bowiem Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swego Jed­no­ro­dzo­nego dał (J 3, 16). Jezus Chry­stus uni­żył samego sie­bie, staw­szy się posłusz­nym aż do śmierci ? i to śmierci krzy­żo­wej (Flp 2, 8–9). ?Odpo­wia­daj­cie Mu zatem miło­ścią na miłość i nigdy nie zapo­mi­naj­cie o Tym, któ­rego miłość do was pchnęła aż do śmierci? (św. Mał­go­rzata Maria Alacoque). Spis tre­ści: NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA Modli­twa przed rachun­kiem sumie­nia Rachu­nek sumie­nia Modli­twa przed spo­wie­dzią Modli­twa po spowiedzi KOMUNIA ŚWIĘTA Modli­twa przed przy­ję­ciem Komu­nii Dzięk­czy­nie­nie po Komu­nii Świętej WYNAGRODZENIE BOŻEMU SERCU Lita­nia do Naj­święt­szego Serca Jezusa Do Serca Two­jego Akt poświę­ce­nia rodzaju ludz­kiego Naj­święt­szemu Sercu Pana Jezusa Akt oso­bi­stego poświę­ce­nia się Naj­święt­szemu Sercu Jezusa Akt zadość­uczy­nie­nia Naj­święt­szemu Sercu Jezusa Akt wyna­gro­dze­nia Naj­święt­szemu Sercu Jezusa Lita­nia wyna­gra­dza­jąca za znie­wagi wyrzą­dzone Jezu­sowi w Najśw. Sakramencie DZIENNICZEK MOICH PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA
ISBN978–83-63602–98-7
Wydanie rok2013
Ilość stron32
Format103 x 148 mm
Oprawamiękka
WydawnictwoJUT
OsobaPozostałe
Rodzajmodlitewniki