Módlmy się… Do Św. Hildegardy

Módlmy się… Do Św. Hildegardy
ID produktu: 037205
3,04 zł
Zapytaj o produkt
Modli­tew­nik prze­zna­czony dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną oddać się w opiekę św. Hil­de­gardy, patronki espe­ranto, języ­ko­znaw­ców oraz naukow­ców. W jego skład wcho­dzi krótka notka bio­gra­ficzna Świę­tej oraz sze­reg modlitw św. Hil­de­gardy i do św. Hil­de­gardy, np. O dobre wyko­rzy­sta­nie wie­dzy; O odkry­cie swo­jej misji; O dobre wyniki w nauce.
ISBN978–83-64402–31-9
Wydanie rok2014
Ilość stron32
Format103 x 148 mm
Oprawamiękka
WydawnictwoJUT
OsobaŚwięci i Błogosławieni
Rodzajmodlitewniki