Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek

Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek
ID produktu: 036208
Zapytaj o produkt
Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek jest dziełem powstałym przy współpracy 124 biblistów pochodzących z różnych zakątków świata i pracujących naukowo oraz duszpastersko w środowiskach Kościołów lokalnych. Międzynarodowy, katolicki i ekumeniczny charakter tego komentarza jest wyrazem przekonania, że jedno, uniwersalne orędzie Kościoła Chrystusa zostało z pomocą Ducha Świętego dostosowane do różnych ludów i kultur - i wyrazem nadziei, że chrześcijanie każdego z Kościołów lokalnych mogą się wiele nauczyć od swoich braci i sióstr żyjących i pracujących w innych warunkach historycznych i kulturowych - a także świadectwa, że najpełniejsze rozumienie tekstów biblijnych dokonuje się w związku z toczącym się życiem i kolejnymi (re)interpretacjami uniwersalnej, wspólnej wiary.
ParametryPłyta CD. Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów.